Списание „Библиотека” е продължител на списание „Библиотекар”, издание на Националната библиотека и на Министерството на културата. Списанието излиза от 1954 г. до 1991 г. и след едногодишно прекъсване е подновено през 1993 г. Издава се в 6 книжки годишно.

За периода до 2005 г. могат да се използват следните тематични указатели:

Списание Библиотекар : Темат. показалец 1953-1983 / Състав. Нина Шуманова ; Ред. Стефан Кралев. – София, 1989.
Списание Библиотека : Темат. указател 1984-2005 / Състав. Нина Шуманова ; Ася Асенова. – София, 2007.

Архив на списание „Библиотека“